Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Szkíta Kézműves Kft.
Cím: 1053 Bp., Kossuth L. u. 18.
Adószám: 23033159-1-41
Cégjegyzékszám: 01-09-949809. Budapesti cégbíróság.
Szerződés nyelve: Magyar
Tel.: +36 1 781 6986
E-mail cím: szkitabolt@gmail.com

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Üzletünkben és webáruházunkban magyar készítésű kézműipari termékeket, viseleteket, hazafias és ősmagyar mintákkal ellátott modern szabású ruházati termékeket, ékszereket (ezüstöt is), népzenei és nemzeti rock cd-ket forgalmazunk.

A megjelenített termékek személyes átvétellel illetve házhoz szállítással rendelhetők meg. Személyes átvétel esetén az átvétel helye: 1055 Bp., Kossuth L. u. 6., az átvétel időpontja előre egyeztetett.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak

Íjak
Fegyverek
Bőráruk
Ruházat
Ékszerek
Fésülködés, haj
Konyhai eszközök
Zászlók
Játékok, hangszerek
Könyvek, CD-k, DVD-k
Ajándéktárgyak
Hangszerek
Használati tárgyak
Kürtök, ivótülkök

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 20-22 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, de így az csak az azt követő feldolgozási időszakban kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a megrendelés visszaigazolásától számított 2-5 munkanapon belül. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a küldőjének részére.

Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Az „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma.
3. Megrendelés
4. Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása (Amennyiben már regisztrálta magát akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció!*)
5. Az adatok megadását követően a ” Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban.
6. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap.

*A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

A megrendelt termék házhoz szállítási díja fizetésének módja

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a postásnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a postás előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb.

Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A csomag kézbesítése a Magyar Posta kézbesítési feltételei szerint történik, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Házhoz szállítás díjszabása

A Magyar Posta mindenkori díjszabásának megfelelően.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a kézbesítőnek! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Garancia

A termékek jellegénél fogva a szavatossági jog érvényesítését a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozószabályok) szabályozza.

Kellékszavatosság

A Vásárló a Szkíta Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás (Szkíta Kft.) számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.)
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szkíta Kft.-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági- vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti és igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. .
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles, az utóbbi rendelet mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Szkíta Kft. által értékesített termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó/vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon (8 munkanapon) belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Továbbá elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Vásárló három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
Vásárlónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia Szkíta Kft. részére.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szkíta Kft. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szkíta Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére! Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

Ha az elállási szándékot postai úton kívánja a Vásárló eljuttatni a Szkíta Kft. részére akkor az alábbi “Elállási nyilatkozatmintának” megfelelően kitöltve kell ezt megtegye:

“Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: …
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ..
A fogyasztó(k) neve: …
A fogyasztó(k) címe: …
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: …”

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a Vásárlót az elállási jog. Ilyen eset mikor a termék kifejezetten a Vásárló kérésére, az ő által szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

Szkíta Kft. a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát Vásárló részére a Vásárló által megadott bankszámla számra. (Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás vagy személyes pénzátvétel is lehetséges!)

Adatkezelés

Az webáruház használata során a Szkíta Kézműves Kft. a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Szkíta Kézműves Kft. alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szkíta Kézműves Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szkíta Kézműves Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a szkitabolt@gmail.com e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szkíta Kézműves Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.